Hakei Where To Bag BuyChictopia How Wear And xCdBoer
Hakei Where To Bag BuyChictopia How Wear And xCdBoer
DressEbay Millen Karen Millen Karen Millen DressEbay DressEbay Karen Millen Karen QdrtshC

ÄLÄ PUDOTA LUKIOLAISIA KEHITYKSEN KELKASTA!

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Lukiolaiset kampanjoi maksuttoman toisen asteen, laadukkaan koulutuksen, hyvinvoivan lukiolaisen ja kestävän kehityksen teemoilla. Haastamme eduskuntavaaliehdokkaat kertomaan somessa #lukiolaiset, mitä he tekisivät, ettei yksikään lukiolainen putoa kehityksen kelkasta.

Tälle sivulle päivitetään Lukiolaisten vaalimateriaalia. Opiskelijakunnille tarkoitetut materiaalit ja tiedot löydät täältä. Hakei Where To Bag BuyChictopia How Wear And xCdBoer

 

1. Koulutukseen panostaminen kannattaa – ei leikata laadusta
Lukion rahoituksessa on yli 100 miljoonan euron vaje ja suunta on alaspäin; vuonna 2019 lukion keskimääräinen yksikköhinta on jo alle 6000 euroa. Se on liian vähän laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen.

Tähän asti lukiokoulutuksen laatuun eri puolilla Suomea on voinut luottaa. Nyt on havaittu huolestuttavia merkkejä koulutustarjonnan erojen kasvamisesta, sillä kuntien maksukyvyllä alkaa olla yhä suurempi merkitys.

Laadun kehittämiseen tarvitaan myös uusia työkaluja, kuten valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä.

2. Aidosti maksuton toinen aste jokaiselle nuorelle
Seuraavan eduskunnan tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että jokaisella nuorella on taustastaan riippumatta mahdollisuus toisen asteen koulutukseen.

Tällä hetkellä ylioppilaaksi valmistumisen kustannukset ovat lukiolaiselle 2500 euroa. Tähän kuuluvat mm. oppimateriaalit, läppäri ja ylioppilastutkinnon maksut.

Hakei Where To Bag BuyChictopia How Wear And xCdBoer

Kirjakauppahintoja ei pidä sellaisenaan siirtää valtion budjettiin. #maksuton2aste toteutetaan järkevästi kehittämällä uusia ratkaisuja, kuten kirjalainaamoja ja digitaalisia materiaalipankkeja. Näin varmistetaan kestävä oppimateriaalien käyttö ja madalletaan kokonaiskustannuksia.

3. Leikataan mielenterveyspalveluiden jonoja, ei euroja
Mielenterveysongelmat ovat lukiolaisten ja muiden nuorten tavallisimpia terveysongelmia. Niitä esiintyy jopa 20–25 prosentilla nuorista.

Opiskeluhuollossa ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, mutta palvelujen saatavuudessa on isoja alueellisia eroja eikä yhteisöllinen opiskeluhuolto toteudu riittävästi. Opiskeluhuollon resurssien varmistamiseksi tarvitaan sitovat henkilöstömitoitukset.

Samalla on puututtava väsymyksen juurisyihin. Opetussuunnitelmien sisältöjä on karsittava, ja lukiossa on otettava käyttöön korkeakouluista tutut ECTS-opintopisteet, jotka määrittelevät rajan myös itsenäiselle opiskelulle.Moottoripy laukutMotonet Oy Moottoripy r r laukutMotonet ED92IHW

4. Elinkelpoinen maapallo tuleville sukupolville
Viime vuoden suurin säikäytys oli IPCC:n ilmastoraportti. Elämäntapamme ei ole kestävällä pohjalla. Kouluissa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen teemat ovat tärkeitä läpileikkaavia aiheita.

Koulutuksella voidaan vaikuttaa kuluttajien asenteisiin. Silti politiikka ratkaisee. Lähivuosien päätökset määrittävät suunnan tulevaisuudelle. Suomi tarvitsee päättäjiä, jotka sitoutuvat säilyttämään maapallon elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Hakei Where To Bag BuyChictopia How Wear And xCdBoer